top of page

Doküman No: KEK-EK-02

Yayın Tarihi: 29.08.2003

Revizyon Tarihi: 01.03.2024

Revizyon No: 05

Ürün Güvenliği ve Kalite Politikamız

Teknolojiyi takip ederek, güvenli, hijyenik ve kaliteli ürünleri zamanında ve ilk seferde doğru üreterek ulusal / uluslararası standartlara ve yasalara uygun bir sistem ile müşterilerimizi memnun etmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultudaki amaçlarımız;

  • Ürün güvenliği ve kalite bilincini artırmak için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek ve kalite kültürünü sürekli iyileştirerek geliştirmek

  • Hammaddeden sevkiyat aşamasına kadar tüm süreçlerde izlenebilirlik mantığıyla yol alarak ve ürün savunması ve özgünlüğüne yönelik riskleri değerlendirip önleyici tedbirleri alarak ürün bütünlüğünü ve sürekliliğini sağlamak

  • Çalışanların sürekli gelişimlerini sağlayacak eğitimleri vererek sistemi sürekli iyileştirmek

  • İç ve dış paydaşlarımızın beklentilerini maksimum seviyede karşılamak

  • Sürdürülebilirlik anlayışıyla çevreyi koruyarak insan sağlığına zarar vermeyen ürünlerle ve sürekli gelişen bir sistemle daha güzel yarınlara ulaşmak

  • Yasal mevzuat gereklilikleri doğrultusunda İş sağlığı ve güvenliğine yönelik önlem ve uygulamaları, çalışma ve üretim sürecinin bir unsuru olarak kabul etmektir.

Tüm çalışanlarımız, “Kalite ve Ürün Güvenliği Herkesin İşi Olduğu” ilkesini benimseyerek bu amaçları uygulamak, geliştirmek ve devamlı kılmak için işbirliği içinde çalışarak sürekli iyileşmeye açık bir sistem oluşturur.

MİSYONUMUZ

  • Çalışanlarımızın mutluluğunu ve memnuniyetini sağlarken, müşterilerimizin güvenli, hızlı, kaliteli ve optimum fiyatla ürün almalarını, tedarikçilerimiz ile işbirliği ve karşılıklı güven içinde faaliyetlerimizin sürekliliğini ve yasal otoritelere karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi sağlamaktır.

  • Matbaa sektöründe teknolojik araştırmalar ile yeniliklere imza atmak, karton ambalaj üretimi kapsamında paydaşların beklentilerini optimum seviyede karşılayarak değer yaratan bir kuruluş olmak.

 

VİZYONUMUZ

  • Sektördeki güçlü rakipler ile rekabet edebilen, tüm müşterileri ile kalite, güvenilirlik, maliyet ve termin açısından uyumlu, sürekli büyüyen ve kendini geliştiren bir yapıyı hedefleyip, öncü firmalardan biri olmak ve yerimizi muhafaza etmek.

bottom of page